Gegevensbescherming

Verklaring over de informatieplicht

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is bijzonder belangrijk voor ons. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking op onze website www.newweight.at.

neem contact met ons op

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens zes maanden bij ons bewaard voor de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

gegevens opslag

Wij willen u erop wijzen dat de volgende gegevens door ons worden opgeslagen ten behoeve van de contractverwerking:
Naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer
De door u verstrekte gegevens zijn nodig om het contract uit te voeren of om precontractuele en contractuele maatregelen uit te voeren. Er vindt geen gegevensoverdracht plaats naar derden, met uitzondering van onze belastingadviseur om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.
Als een contract wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het einde van de fiscale bewaartermijn (7 jaar). Gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van Art 6 lid 1 sub a (toestemming) en/of sub b (noodzakelijk voor contractuitvoering) van de AVG.

Koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.
We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.
Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

toegangsgegevens

De exploitant van de website of de aanbieder van de site verzamelt gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden op deze manier vastgelegd:
Bezochte site
Tijd van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
IP-adres gebruikt
De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De beheerder van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics”, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De dienst maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
IP-anonimisering wordt van kracht op deze website. Binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte wordt het IP-adres van de gebruiker ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke verwijzing naar uw IP-adres. Als onderdeel van de overeenkomst over de bestelgegevensovereenkomst, die de websitebeheerder heeft met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt de verzamelde informatie om een ​​evaluatie van het websitegebruik en de website-activiteit te maken en levert diensten met betrekking tot internetgebruik.
U hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies accepteert.
Browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen
U kunt ook een browser-plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar Google Inc. verzonden en beheerd door Google Inc. worden gebruikt. De volgende link brengt u naar de bijbehorende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief, door op de volgende link te klikken, voorkomt u dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzamelt.
Klik hier om Google Analytics uit te schakelen
Door op de bovenstaande link te klikken downloadt u een “opt-out cookie”, u wordt niet doorverwezen naar een externe site. Uw browser moet daarom in het algemeen het opslaan van cookies toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Meer informatie over het datagebruik door Google Inc. vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Met de aanbieder hebben wij een overeenkomstig contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten.

Jou rechten

U heeft in principe het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw gegevensbeschermingsrechten op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Nieuw gewicht Innsbruck
Conny Van de Voorde
Kaufmannstrae 14
6020 Innsbruck
[email protected]
Tel.: +43 676 52 43 726